Ledningsarbeten

Ledningsarbeten

Med erfarna maskinister, anläggningsarbetare och mättekniker utför vi alla typer av ledningsarbeten allt från fjärrvärme och fiber till vatten och avlopp.
Allt från större utbyggnader till förtätningar av befintliga nät.

Schaktfri ledningsbyggnad
Där man tidigare tvingats gräva kan vi nu erbjuda så kallad styrd borrning med någon av våra två borrenheter. Metoden är skonsam för miljön, smidig och kostnadseffektiv.

Exempel på fördelar med metoden:
• Trafiken flyter utan avspärrade gator eller körplåtar
• Boende och butiker störs inte
• Intakt asfalt kräver ingen efterlagning
• Minimal återställningskostnad

Metoden som innebär att man från markytan styr borrhuvudet under marken genom att man får information om styrskenens läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond.

Först görs en så kallad pilotborrning som styrs till målet med cm-precision, där byts borrhuvudet ut till en så kallad upprymmare som vidgar hålet och samtidigt drar med sig ledningen under tillbakadragningen.
För sträckor med mycket större stenar i marken använder vi så kallad styrd hammarborrning med en hammare på borrhuvudet.

 

Exempel på användningsområden:
• Kabel
• Skyddsrör för el, tele eller opto-kabel
• Fjärrvärme och fjärrkyla
• Tryckavlopp
• Tryckvatten
• Avlopp (självfall)
• Dagvatten (självfall)


Sträcka: 0-300 m
Diameter: 40-500 mm
Material: plast och stål.