Vi har resurser för alla typer arbeten

Vår resursflotta består cirka 150 maskiner fördelat på:

Bandgrävmaskiner
Bandgrävmaskiner

Vi har ett 30-tal bandgrävmaskiner från 14 till 50 ton.

Hjulgrävmaskiner
Hjulgrävmaskiner

Vi har ett 20-tal hjulgrävmaskiner från 14 till 23 ton

Minigrävare
Minigrävare

Vi har 8 minigrävmaskiner i storlekar mellan 1 till 7 ton

Hjullastare
Hjullastare

Vi har ca 30 hjullastere i varierande storlekar mellan 3 - 35 ton

Dumprar
Dumprar

Vi har 5 styck dumprar av typ A25.

Lastbilar
Lastbilar

Vi har ett 15-tal lastbilar med olika påbyggnader. Allt från schaktbilar till trailerdragare.

Maskintrailers
Maskintrailers

Vi har flertalet maskintrailers med upp till 71 tons lastförmåga

Bandschaktare
Bandschaktare

Vi har 3 styck bandschaktare. Från 14-40 ton.

Väghyvlar
Väghyvlar

Vi har 2st väghyvlar. En Laser Grader 2 ton och en Cat 12 ton.

Vältar (Självgående och Bogserade)
Vältar (Självgående och Bogserade)

Vi har 9 st självgående vältar mellan 1-16 ton.

Högmobila för och efterkrossverk
Högmobila för och efterkrossverk

Vi har 7st mobila för- och efterkrossar

Sorteringsverk
Sorteringsverk

Vi har flera olika sorteringsverk för effektiv sortering av b.l.a. matjord och makadamsorter.

Sopmaskiner
Sopmaskiner

Vi erbjuder både stora och små sopmaskiner för alla typer an rengöringsarbeten.

Långgrävare
Långgrävare

Vi har 2st långgrävmaskiner för arbeten i vattendrag, där stabilt underlag saknas eller lång räckvidd krävs

Styrda borriggar
Styrda borriggar

Schaktfri ledningsbyggnad är skonsam för miljön, smidig och kostnadseffektiv. Vi har 2st borriggar.

Höjdrivare
Höjdrivare

Med 25-meters räckvidd

Anläggningsarbetare
Anläggningsarbetare

Våra anläggningsarbetare kan allt från ledningsarbeten och grundläggningar till finplaneringsarbeten

Utsättning och inmätning
Utsättning och inmätning

Vi utför inmätningar och utsättningar med flertalet toppmoderna utrustningar.

Georoger och GNSS-system för maskinstyrning
Georoger och GNSS-system för maskinstyrning

Större delen av vår maskinpark är utrustad med 3D-maskinstyrning.